Dự án mới

Đang mở bán
Giá: 12tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 45%
Giá: 5tỷ
  • Số căn hộ: 206
  • Mật độ xây dựng: 55.6%
Đang mở bán
Giá: 3.5 tỉ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 58,7%
Xem thêm dự án