Dự án mới

Giá: 5tỷ
  • Số căn hộ: 206
  • Mật độ xây dựng: 55.6%
Đang mở bán
Giá: 3.5 tỉ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 58,7%
Xem thêm dự án